הזמנה לאסיפה כללית רגילה, ואסיפהכללית שלא מן המניין 10.06.2018 יום א

הזמנה לאסיפה כללית רגילה, ואסיפהכללית שלא מן המניין 10.06.2018 יום א 

08/09/2018 תערוכת כפולה של החוג לדוגה בסביון
הזמנה לאסיפה כללית רגילה ואסיפה כללית שלא מן המניי...

כל הזכויות שמורות לחוג הישראלי לכלבי דוגה